top of page

CSÉPI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

EGYÜTT A KÖZBIZTONSÁGÉRT!

  • Facebook
Rólunk

Üdvözöljük!

RÓLUNK

Jelenleg Magyarországon több mint hatszáz önkéntes tűzoltó egyesület (továbbiakban: ÖTE) működik. Az ÖTE-k az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejövő és működő, önálló jogi személyiségű szervezetek. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) előírásai szerint az ÖTE a székhelye szerinti településen a tűzmegelőzési, a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő társadalmi szervezet, ami alapszabályában ezt tevékenysége céljaként rögzítette. Tagjai önként, fizetség nélkül, szabadidejükben végzik feladataikat. A szaktevékenység mellett e szervezeteknek célja a helyi, illetve tűzoltó hagyományok ápolása, a közösség összetartása, az utánpótlás-nevelés, de gyakran polgárőr, településőri feladatokat is ellátnak.

Az egyesületek a központi szerv pályázatán kívül egyéb civil szervezetek támogatására kiírt pályázaton is indulhatnak. Működésüket törvényi szintű előírás alapján a települési önkormányzat is támogatja. Mindemellett az egyesületek törekednek az önálló bevételi források (rendezvény-biztosítás, favágási munkák, magasban végzett tevékenység, stb.) megteremtésére is.

A jól működő egyesületnek mindig is fontos szerepe volt a tűzoltási és műszaki mentési, valamint a helyi lakosságtájékoztatási feladatok ellátásában. A napjainkban jelentkező egyre gyakoribb katasztrófahelyzetek felszámolásánál is részt vesznek a védekezési, kárelhárítási feladatokban (árvíz, belvíz, nagy kiterjedésű szabadtéri tüzek, viharkárok).

Az önkéntes egyesületek munkájának szakmai irányítása és felügyeleti ellenőrzése a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet, elsősorban a hivatásos tűzoltóságok feladata. Az egyesületek támogatásáról, szakmai irányításáról és felügyeleti ellenőrzéséről külön országos katasztrófavédelmi főigazgatói utasítás (7/2018 BM OKF utasítás) rendelkezik.

A szaktevékenység ellátásának alapvető feltétele a működési terület szerinti hivatásos tűzoltósággal kötött együttműködési megállapodás.

A Csépi Önkéntes Tűzoltó Egyesület életre hívásának a célja az volt, hogy a településünkön élők biztonságérzetét növeljük, és önkéntes keretek között erősítsük a lakossággal történő együttműködést.

Szervezetünk célja a helyi, illetve tűzoltó hagyományok ápolása, a közösség összetartása, az utánpótlás-nevelés, és polgárőr, településőri feladatokat is ellátunk.

Mindennapjaink

ÉLETKÉPEK MINDENNAPJAINKBÓL

Partnerenk

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREINK, TÁMOGATÓINK

Guardian új2.png

Köszönjük a Guardian Security Hungary Zrt. támogatását, együttműködését!

Köszönjük az Integram Solution Kft. segítségét a fizetési rendszer üzemeltetéséért, és a technikai háttérben történő segítségért!

Köszönjük az Enszo Creative Studiónak a weboldal elkészítését, és az arculattervezést! 

Köszönjük a Securexpo-nak a formaruházatot és a kiegészítőket!

LEGYEN ÖN IS TÁMOGATÓNK!

A közbiztonság, vagyonunk, értékeink biztonsága mindannyiunk közös érdeke. Mi, a Csépi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai szabadidőnkben, ellenszolgáltatás nélkül, teljes odaadással segítjük a településünkön élőket abban, hogy munkánkkal növeljük biztonságérzetüket, vigyázunk rájuk, családtagjaikra, értékeikre, vagyonukra. Ha ebben a munkában Ön is szeretne részt vállalni, azt szívesen vesszük, hiszen az egyesület működése, a használt eszközök mind mind pénzbe kerülnek. Ezért folyamatosan kampányolunk annak érdekében, hogy forrásokhoz jussunk és minél jobb minőségben tudjuk végezni munkánkat, ami közös érdekünk.

Támogatásával segíthet átutalással is a 11740030 - 24038920 - 00000000 bankszámlaszámon, vagy az alábbi gombokra kattintva egyszerűen bankkártyája használatával: 

50 000 Ft

100 000 Ft

150 000 Ft

Segítségét köszönjük!

bottom of page